۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • پیش شماره شهرستان بیرجند: 056
  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکسایمیل
مهدیخانی نژاد-تاسیسات310243204320---
احمدخامسانحوزه ریاسترییس دانشگاه310210001000-32202009akhamesan[AT]birjand.ac.ir
وحیدجهانیحوزه ریاست/ هیأت اجرائی جذبکارشناس مسئول هیأت اجرائی جذب310210381038--vjahani[AT]birjand.ac.ir
سید همایونفرهنگ فرحوزه ریاست/ هیأت اجرائی جذبریاست دبیرخانه هیأت اجرائی جذب310210391039---
مجیدکلاته بجدیحوزه ریاست/آموزش های آزاد و مجازیمدیر آموزش های آزاد و مجازی310274447444---
سعیدنشاطحوزه ریاست/آموزش های آزاد و مجازیکارشناس آموزش های آزاد و مجازی310274437443---
طیبهتقی زادهحوزه ریاست/اداره امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاهکارشناس مسئول حقوقی- کارشناس امور قراردادها310210711071---
حسنصمدیانحوزه ریاست/اداره امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاهکارشناس حقوقی دانشگاه310210741074---
عبداللهمیرزائیحوزه ریاست/اداره امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاهمتصدی امور دفتری اداره امور حقوقی310210741074---
قاسمنخعی پورحوزه ریاست/اداره امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاهرئیس اداره امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه310210701070---
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۵۸ مورد.

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۹