اخبار آموزشی و دانشجویی در ایام کرونا - آرشیو

افزایش اعتبار وام شهریه و وام تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری
رئیس صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد؛

افزایش اعتبار وام شهریه و وام تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری

دکتر ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: اعتبار وام شهریه به میزان ۱۰۰ درصد و وام تحصیلی به میزان ۵۰ ‏درصد در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹ـ۹۸ افزایش یافت.‏

ادامه مطلب