آزمایشگاه مرجع

۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۲۶ پروژه های نیازمند همیاری
تعداد بازدید:۱۲۶۷
هدف: قطع وابستگی استان خراسان جنوبی به خدمات آزمایشگاهی در بخش‌های مختلف (صنعت، معدن، تجارت و…) به خارج از استان/ عدم استاندارد بودن بعضی از آزمایشگاه‌های موجود و خطرات زیست محیطی و صدمات کوتاه و دراز مدت به دانشجویان و کارکنان


‌‌‌‌‌‌