خوابگاه دانشجویی (برادران و خواهران)

۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۲۷ پروژه های نیازمند همیاری
تعداد بازدید:۱۳۵۴
هدف: افزایش قدرت رقابت با سایر دانشگاه ها و بقای دانشگاه/ هم چنین کاهش آسیب های اجتماعی