کمک به توسعه اندوخته صندوق همیاری بنیاد

تعداد بازدید:۴۸۶۳

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد، وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست

حساب اندوخته صندوق بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند با هدف کمک به دانشجویان مستعد دانشگاه بیرجند، پرداخت وام قرض الحسنه به دانشجویان مستعد، کمک به توسعه فعالیت‌های بنیاد و برآوردن اهداف عامِ ذکر شده در اساسنامه و موارد پیشنهادی دیگر افتتاح گردید. همیاران محترم می توانند با دریافت فرم قبول همیاری و ارسال آن به دفتر بنیاد حامیان، یا دبیر خانه دانشگاه بیرجند و یا ارسال به رایانامه بنیاد حامیان (bonyad@birjand.ac.ir) ما را در این امر یاری رسانند.


 

 

 

آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۳۹۸