خیّر نیک اندیش حاج محمد علی تفکر

تعداد بازدید:۲۱۳۹

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

آقای محمدعلی تفکر در سال ۱۳۲۸ در شهرستان بیرجند متولد شد. از سوابق ایشان می‌توان به رئیس اسبق بانک ملی بیرجند و مدیر مؤسسه اعتباری فرشتگان (کاسپین) اشاره نمود. وی در سال ۱۳۹۵ تجهیزات دفتری به بنیاد حامیان ارسال نمود و همچنین مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند با مبلغ ۸,۵۰۰ میلیون ریال از اعتبارات ملی و اختصاصیِ دانشگاه و نیز ۳,۶۰۰ میلیون ریال از طریق همیاری ایشان در اول اسفندماه سال ۱۳۹۷ با حضور دکتر مجتبی صدیقی (معاون دانشجویی و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، دکتر احمد خامسان (رئیس دانشگاه بیرجند) و جمعی از رؤسای دانشگاه‌های استان، مسئولان و مدیران دانشگاهی در پردیس دانشگاه بیرجند افتتاح شد. در این مرکز خدمات مربوط به پزشک معتمد، پزشک عمومی، دندانپزشکی، خدمات پرستاری، بنیایی سنجی، شنوایی سنجی و ارجاع به متخصص گوش و حلق و بینی انجام می‌شود.

ردیف

شرح اهدا

مبلغ

زمان اجرای پروژه

۱

کمک هزینه احداث و تجهیز مرکز بهداشت و درمان

(زیربنا ۵۷۰ متر‌مربع)

۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال

تاریخ شروع: ۱۳۹۴

تاریخ اتمام: ۱۳۹۷

۲

کمک مالی به صندوق بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند

۵۰۰ میلیون ریال

۱۳۹۵

 

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۸