خیر نیک اندیش آقای محمدحسین سالاری بیرجندی

تعداد بازدید:۶۳۶

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

آقای محمدحسین سالاری بیرجندی در سال ۱۳۴۶ در بیرجند متولد شد. وی مدرک کارشناسیِ مدیریت بازرگانی را در سال ۱۳۷۵ از دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند کسب نمود. از سوابق ایشان می‌توان به کمک کارشناس تربیت بدنی دانشگاه بیرجند (۷۵-۱۳۶۹)، کارشناس خدمات دانشجویی (۸۰-۱۳۷۶)، رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه و عضو شورای عالی مناطق ورزشی دانشگاه‌های وزارت علوم (۸۸-۱۳۸۰)، رئیس اداره رفاه دانشجویان (۸۹-۱۳۸۸)، معاون مدیر دانشجویی (۹۰-۱۳۸۹)، مدیر دانشجویی دانشگاه بیرجند (۹۳-۱۳۹۰)، عضویت در بسیج کارکنان دانشگاه و مدیر‌عامل بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند (۹۷-۱۳۹۵) اشاره کرد.

 

ردیف

شرح اهداء

مبلغ

سال

۱

کمک به صندوق بنیاد

۲۰ میلیون ریال

۱۳۹۷