رشته های تحصیلی گروه قدرت

جهت دریافت سرفصل رشته، روی عبارت "اطلاعات بیشتر" کلیک نمایید

دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعچارت تحصیلی
مهندسی برق و کامپیوترقدرتمهندسی برق - قدرتکارشناسیhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1570203702-1-4-5.pdf
مهندسی برق و کامپیوترقدرتمهندسی برق - سیستم های قدرتکارشناسی ارشد
مهندسی برق و کامپیوترقدرتمهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیکارشناسی ارشدhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1570203626-1-.pdf
مهندسی برق و کامپیوترقدرتمهندسی برق -قدرتدکتراhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1570203337-.pdf
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۳۹۸