اخبار

برگزاری دومین کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان فراخوان بهمن ۹۸ جذب هیأت علمی

برگزاری دومین کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان فراخوان بهمن ۹۸ جذب هیأت علمی

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۹ مصاحبه علمی گروه برنامه ریزی درسی (متقاضیان فراخوان بهمن ۹۸) با رعایت کامل پروتوکل های بهداشتی با حضور جناب دکتر آیتی (نماینده محترم هیأت اجرائی جذب)، دکترسالاری فر (ریاست محترم پدیس علوم رفتاری)، دکتر اقدامی (ریاست دبیرخانه هیأت اجرائی جذب)، دکتر پورشافعی (مدیر محترم گروه آموزشی علوم تربیتی) و آقایان دکتر رستمی نژاد و دکتر اکبری بورنگ (عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی) برگزار گردید.

ادامه مطلب