معرفی معاونت

تعداد بازدید:۴۹۵۲
مهم ترین فعالیت های حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به شرح زیر می باشد:
 • ابلاغ کلیه مصوبات ، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن انجام آن
  تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب
  ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر
  پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
  نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
  برنامه ریزی ، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویت های دانشگاه
  همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه
  اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست ها ، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منطبق بر قوانین ، مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی
  برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیات رئیسه
  پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی
  اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت
  برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی- آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی
  برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز ، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین
  اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی
  ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی ، کارآمدی اعضای هیات علمی موسسه ، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارتین حسب مورد
  برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی – تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه
  نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با هماهنگی وزارت متبوع
  انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه
آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۹