آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نگاشت نامه مقطع دکتریآیین نامه های مقطع دکترا
نگاشت نامه مقطع ارشدآیین نامه های مقطع ارشد
کاربرگ ۱. کاربرگ تعیین استاد راهنماکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱. تعیین استاد راهنماکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۲. درخواست مجوز برگزاری آزمون جامعکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۲. طرح تحقیقکاربرگهای کارشناسی ارشد
فرآیند آزمون جامعفرآیندهای دکتری
کاربرگ ۳. صورتجلسه برگزاری آزمون جامعکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۳. درخواست هزینه برای پایان نامهکاربرگهای کارشناسی ارشد
فرآیند تصویب طرح تحقیقفرآیندهای دکتری
آیین ادای سوگند پس از دفاع موفق رسالهآیین نامه های مقطع دکترا
کاربرگ ۴. تقاضای دفاع از طرح تحقیقکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۴. نظرات اصلاحی کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده درباره طرح تحقیقکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۵. کاربرگ تصویب طرح پیشنهادی رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۵. گزارش پیشرفت پایان نامهکاربرگهای کارشناسی ارشد
فرآیند فرصت مطالعاتیفرآیندهای دکتری
کاربرگ ۶. درخواست هزینه برای رساله-ویژه دانشجویان روزانهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۶. خلاصه فعالیت های پژوهشی مرتبط با پایان نامهکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۷. صورتجلسه دفاع از طرح تحقیق دکتریکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۷. مجوز دفاع از پایان نامهکاربرگهای کارشناسی ارشد