آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
راهنمای تصویری ایجاد صورت جلسه الکترونیکی آزمون جامعفرآیندهای اعضای هیأت علمی۰۲ آذر ۱۴۰۲
راهنمای تصویری ورود داده ظرفیت رشته و گرایشفرآیندهای اعضای هیأت علمی۰۲ آذر ۱۴۰۲
شیوه نامه بسندگی مهارت زبان خارجی دانشجویان دکتری دانشگاه بیرجندآیین نامه ها و مقررات دانشجویان تحصیلات تکمیلی۰۲ آبان ۱۴۰۲
راهنمای تصویری ثبت پارسا (پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری) در سامانه نان برای جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی استادمحورفرآیندهای اعضای هیأت علمی۲۳ مهر ۱۴۰۲
کاربرگ ۱۲. ارزشیابی رساله دکتراکاربرگهای دکتری تخصصی۱۲ مهر ۱۴۰۲
کاربرگ ۸. ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشدکاربرگهای کارشناسی ارشد۱۱ مهر ۱۴۰۲
شیوه نامه اجرایی احراز بسندگی زبان خارجی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی وزارت علوم و استعلام وابسته به آنآیین نامه های مقطع دکترا۰۶ مهر ۱۴۰۲۲۱/۲۹۹۳۳۰
آیین نامه وزارتی یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی ۱۴۰۲آیین نامه ها و مقررات دانشجویان تحصیلات تکمیلی۲۵ تیر ۱۴۰۲
شیوه نامه پذیرش دانشجویان دوره های دکتری به روش استاد محور از طریق آزمون دکتری تخصصیآیین نامه های اعضای هیات علمی۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه بیرجند مربوط به دانشجویان ورودی ۱۴۰۲ و مابعدآیین نامه ها و مقررات دانشجویان تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۵. طرح تحقیق رساله دکتریکاربرگهای دکتری تخصصی
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج کشورآیین نامه های مقطع دکترا
فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری- پیوست شماره یککاربرگهای دکتری تخصصی
راهنمای ثبت طرح تحقیق مصوب(طرح پژوهشی ۳) در سامانه جامع آموزشی (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)فرآیندها
کاربرگ ۲. طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشدکاربرگهای کارشناسی ارشد
فرآیند ثبت طرح تحقیق رساله/پایان نامه در سامانه پویافرآیندهای اعضای هیأت علمی
فرآیند پرداخت آموزانه داور خارجیفرآیندهای اعضای هیأت علمی
کاربرگ (ز). درخواست اعمال تغییرات کمیته رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
نگاشت نامه مقطع دکترینگاشت نامه مقطع دکتریآیین نامه های مقطع دکترا
نگاشت نامه مقطع ارشدنگاشت نامه مقطع ارشدآیین نامه های مقطع ارشد