آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرآیندها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
راهنمای ثبت طرح تحقیق مصوب(طرح پژوهشی ۳) در سامانه جامع آموزشی (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)فرآیندها
فرآیند ثبت طرح تحقیق رساله/پایان نامه در سامانه پویافرآیندهای اعضای هیأت علمی
فرآیند پرداخت آموزانه داور خارجیفرآیندهای اعضای هیأت علمی
فرآیند آزمون جامعفرآیندهای دکتری
فرآیند تصویب طرح تحقیقفرآیندهای دکتری
فرآیند فرصت مطالعاتیفرآیندهای دکتری
فرآیند تمدید سنوات کارشناسی ارشدفرآیندهای کارشناسی ارشد
فرآیند همکاری به عنوان راهنما/مشاور با سایر موسساتفرآیندهای اعضای هیأت علمی
فرآیند تمدید سنوات دکتریفرآیندهای دکتری
فرآیند دفاع کارشناسی ارشدفرآیندهای کارشناسی ارشد
شیوه نامه تعیین ظرفیت راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلیفرآیندهای اعضای هیأت علمی
فرآیند دفاع دکتریفرآیندهای دکتری
فرآیند تسویه حسابفرآیندهای کارشناسی ارشد
فرآیند تسویه حسابفرآیندهای دکتری