آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرآیندها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
راهنمای تصویری ایجاد صورت جلسه الکترونیکی آزمون جامعفرآیندهای اعضای هیأت علمی۰۲ آذر ۱۴۰۲
راهنمای تصویری ورود داده ظرفیت رشته و گرایشفرآیندهای اعضای هیأت علمی۰۲ آذر ۱۴۰۲
راهنمای تصویری ثبت پارسا (پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری) در سامانه نان برای جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی استادمحورفرآیندهای اعضای هیأت علمی۲۳ مهر ۱۴۰۲
راهنمای ثبت طرح تحقیق مصوب(طرح پژوهشی ۳) در سامانه جامع آموزشی (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)فرآیندها
فرآیند ثبت طرح تحقیق رساله/پایان نامه در سامانه پویافرآیندهای اعضای هیأت علمی
فرآیند پرداخت آموزانه داور خارجیفرآیندهای اعضای هیأت علمی
فرآیند آزمون جامعفرآیندهای دکتری
فرآیند تصویب طرح تحقیقفرآیندهای دکتری
فرایند دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدفرآیندهای کارشناسی ارشد
فرایند دفاع از رساله دکتریفرآیندهای دکتری
فرآیند تمدید سنوات کارشناسی ارشدفرآیندهای کارشناسی ارشد
فرآیند همکاری به عنوان راهنما/مشاور با سایر موسساتفرآیندهای اعضای هیأت علمی
فرآیند تمدید سنوات دکتریفرآیندهای دکتری
فرآیند دفاع کارشناسی ارشدفرآیندهای کارشناسی ارشدمنسوخ شده
فرآیند دفاع دکتریفرآیندهای دکتریمنسوخ شده
فرآیند تسویه حسابفرآیندهای کارشناسی ارشد
فرآیند تسویه حسابفرآیندهای دکتری
راهنمای تصویری ثبت نمره ارزشیابی پایان نامه و رساله در سامانه پویا و همچنین نحوه افزودن نمونه امضا به صورتجلسه دفاع پایان نامه و رسالهراهنمای تصویری ثبت نمره ارزشیابی پایان نامه و رساله در سامانه پویا و همچنین نحوه افزودن نمونه امضا به صورتجلسه دفاع پایان نامه و رسالهفرآیندهای اعضای هیأت علمی۱۱ آبان ۱۴۰۲