کارکنان

تعداد بازدید:۱۰۲۲۳

  آقای مهرداد شهبازی

  کارشناس تحصیلات تکمیلی پردیس علوم پایه، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 056-31023213

Voip: 3213

  •         

 1648708814-ghasemi-2-.jpg

سرکار خانم آسیه قاسمی

  کارشناس تحصیلات تکمیلی پردیس مهندسی، دانشکده هنر، دانشکده تربیت بدنی

  056-31023117

  •        Voip: 3117 

 

  •  

 

سرکار خانم مژده روانبخش

  کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات، دانشکده علوم تربیتی

  056-31023214

  •        Voip: 3214 

 

آخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۴۰۱