۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
احمدخامسانپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیرییس دانشگاه105
سیدوحیداسلامیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتمعاون اداری ومالی دانشگاه286
حمیدرضانجفیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتمعاون پژوهشی وفناوری دانشگاه2001
محسنآیتیپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه3001
محمدقادرقادریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتمعاون دانشجویی286-326
محمدقاسمی گلپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتمدیر امور فناوری اطلاعات2901
رسولپویان فرپردیس شوکت آباد/حوزه ریاستمسئول دفتر ریاست10532202008
سامانفرزینپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه باستان شناسیعضو هیات علمی - مدیر روابط عمومی134
محمدحسنرفیعی زادهپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس مسئول روابط عمومی28632202245
محمودرضاتولاپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریمعاون مدیر2902
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸