۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
زهرهحسن نیامدیریت برنامه بودجه و تشکیلات/گروه برنامه و بودجهکارشناس برنامه و بودجه324
جوادچاپاری افینمدیریت امور فرهنگی/اداره امور فرهنگیکارشناس سمعی و بصری
محمدسالاری شهرستانکدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استانستاد عمره و عتبات دانشگاهیان2773220228032202280
مرتضیحجازیاندفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استانمعاون استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری27132202091
سید مجتبیحسینیدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهمدیر اجرایی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری2683220228032202280
محمد علیجعفریدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهمسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری2753220213832202138
علیرضاخرد پژوهدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهمنشی دفتر مسئول نهاد26532202138
زهراقوامیدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهمسئول واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری26532202091
جوادمحمدیدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهمعاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری27032202091
حامدمزگی نژاددفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهکارشناس دبیرخانه272
آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۸