۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۶۰ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
کلوخ رضاعلی آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی علوم دامیکمک کارشناس دامپروری32350134
محمدامینشبخوانمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکمک کارشناس انجمنهای علمی5716
سیداحمدموسویپردیس شهدا/دانشکده هنرکتابدار(کارشناس)258
فروزانامیاریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانیکتابدار29732202143
معصومهچاجیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/کتابخانه دانشکده کشاورزیکتابدار269
فرشتهمرتضویپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیکتابدار267
سکینهراستگومعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارگزین مسوول کارکنان4215
سعیدمظفرنیامعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارگزین اعضاء هیأت علمی4217
مریمحسیناییمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارگزین4218
حسیناخلاقیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارپرداز4228
آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۸