۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
کلوخ رضاعلی آبادیدانشکده کشاورزی/گروه آموزشی علوم دامیکمک کارشناس دامپروری32350134
سیداحمدموسویدانشکده هنرکتابدار(کارشناس)25832227225
فروزانامیاریحوزه معاونت پژوهشی و فناوری/کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانیکتابدار29732202143
معصومهچاجیدانشکده کشاورزی/کتابخانه دانشکده کشاورزیکتابدار269
فرشتهمرتضویدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیکتابدار267
علیسطوتیحوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره کارگزینی و رفاهکارگزین اعضای هیأت علمی248
زهراقادریحوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارگزین اعضای غیر هیات علمی216
حسیناخلاقیحوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماتکارپرداز225
محمدعلیچاجیحوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماتکارپرداز225
رجبسلم آبادیحوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماتکارپرداز225
آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۸