۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • پیش شماره شهرستان بیرجند: 056
  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکسایمیل
سید مهدیحسینیحوزه ریاست/دفتر ریاستدفتر ریاست310211061106---
علیرضاصمد زادهحوزه ریاست/دفتر ریاستدفتر ریاست310211051105---
سیدوحیداسلامیمعاونت مالی-اداریمعاون اداری و مالی310240004000--sveslami[AT]birjand.ac.ir
حمیدرضانجفیمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوریمعاون پژوهش و فناوری310220002000--h.r.najafi[AT]birjand.ac.ir
محسنآیتیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی310230003000--ayati.m[AT]gmail.com
محسنخورشیدزادهمعاونت دانشجوییمعاون دانشجویی310250005000--mkhorshid86[AT]yahoo.com
علیزنگوئیمعاونت فرهنگی و اجتماعیمعاون فرهنگی و اجتماعی310257115711--azangoyi[AT]birjand.ac.ir
محمدقاسمی گلمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعاتمدیر فناوری اطلاعات310229012901---
محمودرضاتولامعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعاتمعاون مدیر فناوری اطلاعات310229022902---
سامانفرزینحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیمدیر روابط عمومی310211011101--ravabet[AT]birjand.ac.ir
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۵۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۹۹