دکتر مهدی تورانی؛ ریاست دانشکده فنی و مهندسی فردوس؛ خبر از خرید خوابگاه پردیس داد

۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۱:۳۸ کد : ۱۴۲۹۶ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۳۵۷

دکتر مهدی تورانی؛ ریاست دانشکده فنی و مهندسی فردوس؛ خبر از خرید خوابگاه پردیس داد

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند، دکتر مهدی تورانی؛ ریاست دانشکده فنی و مهندسی فردوس؛ خبر از خرید خوابگاه پردیس داد. دکتر تورانی اظهار داشت: خوابگاه پردیس با قرارداد حق انتفاع موقت به مدت بیست و پنج سال در سال 1391  به منظور ایجاد خوابگاه دانشجویی توسط بخش خصوصی احداث گردیده بود و با پیگیری مستمر دانشکده و همکاری دانشگاه بیرجند خرید خوابگاه محقق گردید، تا دغدغه و مطالبه اول دانشجویان به منظور بهبود خدمات دهی و مدیریت در اداره امور خوابگاه حاصل شود. امید، آنکه در قدم های بعدی با همکاری دانشگاه بیرجند و مسئولین شهرستان شاهد تقویت زیرساخت های آموزش عالی در دانشکده فنی و مهندسی و شهرستان باشیم.