رییس دانشکده

تعداد بازدید:۵۳۶۱
مهدی تورانی

  مهدی تورانی

  رئیس دانشکده


  •   استادیار

  •   حوزه ریاست