رییس دانشکده

تعداد بازدید:۷۱۴۶
سجاد محمدزاده

  سجاد محمدزاده

  رئیس دانشکده


  •   استادیار

  •   حوزه ریاست

آخرین ویرایش۰۷ آبان ۱۴۰۲