مسئولین

تعداد بازدید:۶۵۱۷
سجاد محمدزاده

  سجاد محمدزاده

  رئیس دانشکده


  •   استادیار

  •   حوزه ریاست

علی زال حسینی 

  علی زال حسینی

  معاون اداری و مالی


  •   حوزه ریاست

  •   5631027702

  •   5632734007

مرتضی قایدی

  مرتضی قایدی

  معاون آموزشی


  •   استادیار

  •   حوزه ریاست

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۴۰۲