معاون آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۶۱۳۷
سید مجتبی موسوی نژاد

  سید مجتبی موسوی نژاد

  معاون آموزشی


  •   استادیار

  •   حوزه ریاست

آخرین ویرایش۲۱ تیر ۱۴۰۰