معاون آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۸۴۴۹
مرتضی قایدی

  مرتضی قایدی

  معاون آموزشی


  •   استادیار

  •   حوزه ریاست

آخرین ویرایش۰۷ آبان ۱۴۰۲