معاون آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۵۶۹۱
سید مجتبی موسوی نژاد

  سید مجتبی موسوی نژاد

  معاون آموزشی


  •   استادیار

  •   حوزه ریاست