اخبار دانشکده

اهدای گل و تبریک روز پرستار توسط سرپرست، کارکنان و دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس به پرستاران بیمارستان شهید چمران

اهدای گل و تبریک روز پرستار توسط سرپرست، کارکنان و دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس به پرستاران بیمارستان شهید چمران

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند، پرستاران بیمارستان شهید چمران فردوس در مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ میزبان سرپرست، کارکنان و دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی برای عرض تبریک روز پرستار بودند

ادامه مطلب
برگزاری اولین جلسه شورای اداری دانشکده فنی و مهندسی فردوس

برگزاری اولین جلسه شورای اداری دانشکده فنی و مهندسی فردوس

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵دکتر سجاد محمد زاده؛ سرپرست محترم دانشکده فنی و مهندسی فردوس؛ پس از قبول مسئولیت در اولین گام، جلسه ی شورای اداری دانشکده را با حضور نیروهای اداری دانشکده برگزار کرد.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه شورای نظارت بر خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی شهرستان فردوس

برگزاری جلسه شورای نظارت بر خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی شهرستان فردوس

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند دکتر موسوی؛ معاون دانشجویی دانشگاه بیرجند؛ و رئیس شورای نظارت بر خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی از دانشکده فنی و مهندسی فردوس در مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰به عمل آورد و در جلسه ی شورای نظارت بر خوابگاه های دانشجویی که با حضور دکتر تورانی؛ رئیس دانشکده فنی و مهندسی؛ معاون اداری و مالی دانشکده، ریاست شورای شهر فردوس، نمایندگانی از خوابگاه داران و دانشگاه ها، فرمانداری، نیروی انتظامی، شهرداری برگزار شد، شرکت کرد.

ادامه مطلب