اخبار دانشکده

بازدید معاون دانشجویی و رئیس شورای نظارت برخوابگاه های غیر دولتی دانشگاه بیرجند از دانشکده فنی و مهندسی فردوس

بازدید معاون دانشجویی و رئیس شورای نظارت برخوابگاه های غیر دولتی دانشگاه بیرجند از دانشکده فنی و مهندسی فردوس

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند دکتر موسوی؛ معاون دانشجویی دانشگاه بیرجند؛ و رئیس شورای نظارت بر خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی از دانشکده فنی و مهندسی فردوس در مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸بازدید به عمل آورد و در جلسه ی شورای نظارت بر خوابگاه های دانشجویی که با حضور دکتر تورانی؛ رئیس دانشکده فنی و مهندسی؛ معاون اداری و مالی دانشکده، نمایندگانی از خوابگاه داران و دانشگاه ها، اتاق اصناف، نیروی انتظامی، فرمانداری و بسیج دانشجویی برگزار شد، شرکت کرد.

ادامه مطلب
نشست تخصصی با تعدادی از مشاورین انتخاب رشته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در دانشکده فنی و مهندسی فردوس

نشست تخصصی با تعدادی از مشاورین انتخاب رشته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در دانشکده فنی و مهندسی فردوس

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند، نشست تخصصی با تعدادی از مشاورین انتخاب رشته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در دانشکده فنی و مهندسی فردوس روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵با حضور دکتر تورانی؛ ریاست دانشکده فنی و مهندسی؛ و معاون آموزشی دانشکده برگزار گردید

ادامه مطلب
اهدای بخشی از تجهیزات کارگاه مدار فرمان و الکترونیک دانشکده فنی و مهندسی به هنرستان شهید باهنر فردوس

اهدای بخشی از تجهیزات کارگاه مدار فرمان و الکترونیک دانشکده فنی و مهندسی به هنرستان شهید باهنر فردوس

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند، دانشکده فنی و مهندسی فردوس در اقدامی حرفه ای و پسندیده بخشی از تجهیزات کارگاه مدار فرمان و کارگاه الکترونیک گروه برق را به هنرستان فنی شهید باهنر اهدا کرد.

ادامه مطلب