دانشکده فنی فردوس

اخبار دانشکده

مسابقه کتابخوانی «یادگار غدیر»

مسابقه کتابخوانی «یادگار غدیر»

یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ جدید

آغاز ثبت نام ازدواج دانشجویی
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰