اطلاعیه ها

برگزاری اولین جلسه شورای اداری دانشکده فنی و مهندسی فردوس

برگزاری اولین جلسه شورای اداری دانشکده فنی و مهندسی فردوس

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵دکتر سجاد محمد زاده؛ سرپرست محترم دانشکده فنی و مهندسی فردوس؛ پس از قبول مسئولیت در اولین گام، جلسه ی شورای اداری دانشکده را با حضور نیروهای اداری دانشکده برگزار کرد.

ادامه مطلب