کارکنان

تعداد بازدید:۵۱۶۱
اصغر نوازنده

  اصغر نوازنده

کارشناس حراست ، مسئول روابط عمومی


 •   طبقه همکف

 •   حراست

 •   05631027705 

 •   05632734080

مجید هایری

  مجید هایری

کارپرداز، مسئول تنظیم اسناد


 •   طبقه اول

 •   سایت عمومی رایانه

 •   05631027706

 •   05632734007

مهدی محب‌راد 

  مهدی محب‌راد

کارشناس گروه برق، مسئول فناوری و آزمایشگاه‌ها


 •   طبقه اول- اتاق سرور

 •   سایت عمومی رایانه

 •   05631027710 

 •   05632734007

 •   mahdi_mohebrad[AT]yahoo{dot}com

سید محمد شهرآشوب 

  سید محمد شهرآشوب

مدیریت کلاس ها- کارشناس روابط عمومی


 •   طبقه اول

 •   مدیریت کلاس ها

 •    05631027715

 •   05632734001

 •   05632734007

زینب عربی 

  زینب عربی

مسئول دفتر ریاست


 •   طبقه دوم-حوزه ریاست

 •   دبیرخانه

 •   05631027700 

 •   05632734007

منصوره عتیقی 

  منصوره عتیقی

کارشناس آموزش


 •   طبقه دوم

 •   آموزش

 •   05631027707-05631027708

 •   05632734007

زهرا نبی زاده خیر آباد 

  زهرا نبی زاده خیر آباد

مسئول کتابخانه و مسئول امور فرهنگی و دانشجویی


 •   طبقه دوم

 •   کتابخانه

 •   05631027711

 •   05632734007

 •   .nabizadehkh1391[at]gmail.com

مجید یزدان‌پناه 

  مجید یزدان‌پناه

مسئول تربیت بدنی


 •   طبقه اول

 •   امور تغذیه

 •   05631027713 

 •   05632734007

کاظم عتیقی 

  کاظم عتیقی

 مسئول سلف، انباردار


 •   طبقه اول

 •   امور تغذیه

 •   05631027712

 •   05632734007

امین رضوانی نسب 

  امین رضوانی نسب

خدماتی


 •   طبقه دوم-حوزه ریاست

 •   آبدارخانه

 •   05631027714

 •   05632734007

سید محمد حوروی 

  سید محمد حوروی

 راننده،


 •   طبقه اول

 •   سایت عمومی رایانه

 •   05631027709

 •   05632734007

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۴۰۰