کارکنان

تعداد بازدید:۸۲۰۵
اصغر نوازنده

  اصغر نوازنده

کارشناس حراست


 •   طبقه همکف

 •   حراست

 •   5631027705

 •   05632733080

مجید هایری

  مجید هایری

کارپرداز، مسئول تنظیم اسناد


 •   طبقه همکف

 •   کارپردازی

 •   5631027706

 •   5632734007

مهدی محب‌راد 

  مهدی محب‌راد

کارشناس گروه برق، مسئول فناوری و آزمایشگاه‌ها


 •   طبقه اول- اتاق سرور

 •   سایت عمومی رایانه

 •   5631027710

 •   5632734007

 •   mahdi_mohebrad[AT]yahoo{dot}com

سید محمد شهرآشوب 

  سید محمد شهرآشوب

مدیریت کلاس ها


 •   طبقه همکف

 •   مدیریت کلاس ها

 •   5631027715

 •   5632734007

حمیدرضا دهباشی

  حمیدرضا دهباشی

مسئول انبار و تاسیسات


 •   طبقه اول

 •   امور خوابگاه

 •   5631027716

 •   5632734007

زینب عربی 

  زینب عربی

مسئول دفتر ریاست


 •   طبقه دوم-حوزه ریاست

 •   دبیرخانه

 •   5631027700

 •   5632734007

منصوره عتیقی 

  منصوره عتیقی

کارشناس آموزش


 •   طبقه دوم

 •   آموزش

 •   5631027707

 •   5632734007

زهرا نبی زاده خیر آباد 

  زهرا نبی زاده خیر آباد

مسئول کتابخانه و مسئول امور فرهنگی و دانشجویی، مسئول روابط عمومی


 •   طبقه دوم

 •   کتابخانه

 •   5631027711

 •   5632734007

 •   .nabizadehkh1391[at]gmail.com

مجید یزدان‌پناه 

  مجید یزدان‌پناه

مسئول تربیت بدنی و امور خوابگاه ها


 •   طبقه اول

 •   امور خوابگاه

 •   5631027713

 •   5632734007

کاظم عتیقی 

  کاظم عتیقی

مسئول اتوماسیون تغذیه


 •   طبقه اول

 •   سایت عمومی رایانه

 •   5631027712

 •   5632734007

امین رضوانی نسب 

  امین رضوانی نسب

سرایداری و خدمات


 •   طبقه دوم-حوزه ریاست

 •   آبدارخانه

 •   5631027714

 •   5632734007

سید محمد حوروی 

  سید محمد حوروی

راننده، مسئول خرید


 •   طبقه همکف

 •   کارپردازی

 •   5631027709

 •   5632734007

مجتبی عربی

  مجتبی عربی

نگهبان،سرپرست خوابگاه


 •   5631027700

 •   5632734007

علی اصغر سمیعی

  علی اصغر سمیعی

نگهبان،سرپرست خوابگاه


 •   5631027700

 •   5632734007

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۴۰۱