مدیر گروه و مدیران پیشین

تعداد بازدید:۱۸۲۵
سجاد محمدزاده

  سجاد محمدزاده

  مدیر گروه


  •   استادیار

  •   دانشکده فنی فردوس - گروه برق

  •   دانشکده فنی فردوس - گروه برق