شرح وظایف:

تعداد بازدید:۲۶۴۵

وظایف مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه:

 • برنامه ریزی و مدیریت دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه
 • اداره کلیه امور آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه با هماهنگی معاونت آموزشی دانشگاه
 • اصلاح و تدوین آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
 • نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی دورههای تحصیلات تکمیلی
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیتهای آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی و ارزیابی آنها
 • تشکیل و تنظیم دستور جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • اجرای مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • پیگیری امور مرتبط به امور فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری
 • نظارت بر اعلام ظرفیت‌های کارشناسی ارشد و دکترا و ورود آنها در پرتال سازمان سنجش

 

وظایف شورای تحصیلات تکمیلی:

 • همکاری با مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای دانشگاه، تصمیمات هیئت رئیسه و آئین نامه ها و برنامه های مصوب
 • برنامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
 • بررسی آئین نامه های تحصیلات تکمیلی و اظهار نظر درباره آنها
 • پیشنهاد طرح های مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و بلند مدت به شورای دانشگاه
 • برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به شورای دانشگاه
 • بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که توسط شورای دانشگاه یا مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شورا ارجاع می شود.

 

آخرین ویرایش۲۹ مرداد ۱۳۹۹