مدیر

تعداد بازدید:۱۳۰۳۹
علی بهنام فرد

دکتر علی بهنام فرد

  مدیر تحصیلات تکمیلی


  •  دانشیار

  •  پردیس مهندسی، گروه مهندسی معدن

  • تلفن: 31023211-056

  •              Voip: 3211  

  •   behnamfard@birjand.ac.ir

  • رزومه: https://cv.birjand.ac.ir/behnamfard/fa 

آخرین ویرایش۲۴ مرداد ۱۴۰۱