مدیر تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۱۴۳۸۵

 

  دکتر ابوالفضل بیجاری                                                              

   مدیر تحصیلات تکمیلی

 

 


  •  دانشیار

  •  پردیس مهندسی، گروه مهندسی برق- الکترونیک

  •  شماره تماس: 31023211-056

  •  Voip: 3211  

  •   ایمیل: a.bijari@birjand.ac.ir

  •  رزومه: https://cv.birjand.ac.ir/bijari/fa 

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۴۰۳