معرفی گروه

ضرورت تشکیل

جمعیت جهان با سرعت زیاد در حال افزایش است و بخش عمده ­ای از این افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران رخ می­ دهد. این موضوع موجب افزایش روزافزونِ نیاز به تولید غذا در سطح جهان شده است. با این وجود، افزایش شدت تنش­ های محیطی خصوصاً در شرایط تغییر اقلیم باعث شده است تا موضوع امنیت غذایی به یکی از نگرانی­ های مهم تصمیم ­گیران عرصة تولید غذا تبدیل شود. تنش ­های محیطی از عوامل اصلی کاهش­ دهندة رشد و نمو و در نهایت عملکرد گیاهان زراعی و باغی هستند که با توجه به افزایش تقاضا برای تولید غذا، از مهمترین تهدیدهای جامعه بشری در موضوع امنیت غذایی به شمار می ­آیند. در شرایط عدم وجود تنش ­های محیطی، خلاء عملکرد گیاهان یعنی فاصلة بین عملکرد پتانسیل با عملکرد واقعی به حداقل می­ رسد و این موضوع سبب افزایش تولید غذا می ­گردد. در شرایط طبیعی حذف کامل تنش­ های محیطی تقریباً غیرممکن است، ولی با بکارگیری برخی روش ­های علمی می­ توان اثر کاهندة این عوامل بر تولید گیاهان زراعی و باغی را به حداقل رساند.

در برخی از نواحی کرة زمین به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی نقش عوامل تنش ­زا در کاهش عملکرد محصولات کشاورزی بیشتر است و کشاورزی در این نواحی با هزینة بیشتر و بازده کمتری صورت می­ گیرد. ایران یکی از این مناطق است که در اکثر نقاط آن تنش­ های مهم غیرزنده مانند شوری، خشکی، گرما، سرما و ... موجب کاهش رشد و عملکرد گیاهان می ­شوند. این موضوع باعث شده تا بخش زیادی از توان ژنتیکی گیاهان در مناطق مختلف ایران بروز نیافته و متوسط عملکرد گیاهان در مقایسه با بسیاری از نواحی دنیا کمتر باشد. امروزه با توجه به ابداع روش­ های جدید در ژنتیک و اصلاح نباتات و پشیرفت علومی مانند فیزیولوژی، بیوشیمی، زیست­ فناوری و نیز ساخت ادوات و وسایل مدرن در خصوص زهکشی و اصلاح خاک، آبشویی، آبیاری و .. می­ توان اثر کاهندة تنش ­های غیرزیستی بر تولیدات کشاورزی را کاهش داد. رسیدن به این هدف نیازمند انجام پژوهش ­های کاربردی است تا بر اساس شرایط، مشکلات، نواقص و نیازمندی­ های درونیِ کشور، اقدام به اجرای تحقیقاتی جامع در خصوص تولید گیاهان در شرایط تنش ­زای محیطی گردد. برای رسیدن به این هدف لازم است تا پژوهش ­های مربوط به اثر تنش­ های غیرزیستی بر رشد و عملکرد گیاهان هدفمند گردد و بر همین اساس گروه پژوهشی "گیاه و تنش­های محیطی" تشکیل گردیده است.

راه ­اندازی گروه پژوهشی "گیاه و تنش­های محیطی" توسط گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند صورت گرفته است  که سابقة درخشانی در زمینة پژوهش­های مرتبط با اثر تنش­های غیرزیستی بر گیاهان را دارد. در این خصوص فعالیت ­های مختلفی مانند انجام طرح ­های پژوهشی، پایان ­نامه ­ها و رساله­ های مختلف مرتبط با تنش، انتشار مقالات متعدد، برگزاری همایش­ها و کارگاه­ های مرتبط با تنش و نیز انشتار مجلات علمی (تنش های محیطی در علوم زراعی و CPHE) توسط گروه زراعت و اصلاح نباتات صورت گرفته است.

اهداف

 • پژوهش در خصوص سازوکارهای سازگاری گیاهان به تنش خشکی، معرفی گیاهان جدید و فراموش شدة سازگار با محیط ­های کم ­آب، بهبود روش­ های آبیاری در شرایط تنش خشکی و ...
 • پژوهش در خصوص اثر تنش شوری بر گیاهان، راه کارهای تحمل به شوری، اصلاح و اهلی­ سازی گیاهان شورزیست، راهکارهای موثر بر بهبود مقاومت به شوری در گیاهان و نیز مدیریت زراعی از جمله آبیاری و کوددهی در شرایط تنش شوری
 •  بهبود روش­های مدیریتی جهت کاهش خسارت تنش سرما و نیز تولید گیاهان و ارقام مقاوم به سرما و یخ ­زدگی
 •  اصلاح ژنتیکی گیاهان، بکارگیری روش­های به ­زراعی و نیز اعمال تیمارهای القای تحمل به گرما در گیاهان
 •  سازوکارهای سمیت ­زدایی و بهبود مقاومت به تنش فلزات سنگین در گیاهان و بکارگیری روش­ هایی جهت پالایش فلزات سنگین
 •  ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری و مقابله با تنش کمبود عناصر غذایی در گیاهان
 • ترویج و آموزش یافته ­های پژوهش ­های علمیِ مرتبط با تولید گیاهان در شرایط تنش به کشاورزان
 • همکاری با مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی داخل و خارج از کشور و نیز سازمان­ های اجرایی در خصوص مسایل مرتبط به گیاه و تنش­ های غیرزیستی 
 • ارایه خدمات آموزشی و مشاوره­ ای به دانشجویان دوره ­های تحصیلات تکمیلی جهت انجام تحقیق بر روی مباحث مربوط به اثر تنش­ های غیرزیستی بر تولیدات گیاهی
 • ارایه پیشنهاداتی در جهت اصلاح سیاست‌های بخش‌های اجرایی و کشاورزی بر اساس یافته‌های تحقیقاتی
 • ارائه راه‌کارهای مناسب در زمینه کاهش اثر تنش ­های غیرزیستی در جهت تولید پایدار محصولات کشاورزی و کمک به بهیود شرایط زیستِ جوامع محلی
 • ایجاد بانک ژن در خصوص گیاهان جدید و فراموش شدة مقاوم به تنش­ های غیرزیستی
 •  تهیه طرح­ های جامع الگوی کاشت بر اساس نوع و شدت تنش ­های غیرزیستیِ رایج در نواحی مختلف کشور
 •  برگزاری کارگاه ­ها، سمینارها، همایش ­ها و .... مرتبط با موضوع گیاه و تنش­ های غیرزیستی