اخبار

عضویت دکتر حسین حمامی در گروه پژوهشی گیاه و تنش های محیطی

عضویت دکتر حسین حمامی در گروه پژوهشی گیاه و تنش های محیطی

با موافقت اعضای شورای گروه پژوهشی گیاه و تنش های محیطی و تایید آن در شورای پژوهشی دانشگاه بیرجند (۱۴۰۲/۰۲/۲۷)، عضویت جناب آقای دکتر حسین حمامی در گروه پژوهشی گیاه و تنش های محیطی تصویب شد. رزومه علمی ایشان در لینک زیر قابل مشاهده است: https://cv.birjand.ac.ir/hamami/fa

ادامه مطلب