آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
نظام نامه شبکه آزمایشگاه های علمی ایرانشبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)
دستورالعمل آزمایشگاه مرکزی، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک علم و فناوری و مراکز آموزش عالیشبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)
دستورالعمل اجرایی شورای نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه ها و کارگاه هاشبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)
دستورالعمل عضویت آزمایشگاه ها در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ایرانشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
دستورالعمل فعالیت آزمایشگاه ها در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ایرانشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
دستورالعمل حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی از مراکز عضوشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
صورتجلسه تحویل فیزیکی تجهیزات آزمایشگاهی خریداری شده از نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران (ویژه آزمایشگاه مرکزی)فرم ها
دستورالعمل ارزیابی مراکز عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
صورتجلسه نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی خریداری شده از نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران (ویژه آزمایشگاه مرکزی)فرم ها
صورتجلسه تحویل فیزیکی تجهیزات آزمایشگاهی خریداری شده از نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران (ویژه دانشکده‌ها)فرم ها
صورتجلسه نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی خریداری شده از نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران (ویژه دانشکده‌ها)فرم ها
فرم سفارش تجهیزات، مواد و ملزومات آزمایشگاهی و کارگاهی (شاعا)فرم ها
دستوالعمل استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهیشبکه آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها دانشگاه بیرجند
آیین‌نامه داخلی شورای سیایت‌گذاری شبکه آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌هاشبکه آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها دانشگاه بیرجند
شیوه نامه پشتیبانی مالی از تامین، به روز آوری و خرید خدمات تجهیزات آزمایشگاهیشبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)