آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

تعداد بازدید:۳۷۵۲

موضوعاتی که در این آزمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرد عبارتند از:

 •  بررسی اثر فید بک روی سیستم مرتبه اول ومرتبه دوم
 •  بررسی رفتار سیستم مرتبه دوم
 •  بهبود مشخصات سیستم مرتبه دوم با استفاده از کنترل کننده PID
 •  سیستم کنترل دما با استفاده از کنترل کننده دو وضعیتی 
 •  سیستم کنترل دبی مایع
 • بررسی اثر تاخیر در سیستم های مرتبه اول و دوم
 •  بررسی اثر اغتشاش در سیستم مرتبه اول 
 •  کنترل سیستم گوی معلق با استفاده از کنترل کننده PID
 • شبیه سازی سیستمهای کنترلی توسط متلب 

 

 

  آزمایشگاه  سیستم های کنترل خطی


 •   مسئول آزمایشگاه:

 •  

 •  

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۳۹۷