آزمایشگاه پردازش سیگنال های دیجیتال

تعداد بازدید:۲۵۴۷

 

هدف از انجام این آزمایشگاه آشنایی با قابلیت های نرم افزار MATLAB در پردازش سیگنال های گسسته در حوزه زمان و فرکانس و نیز طراحی فیلترهای دیجیتال FIRو IIR می باشد. در این آزمایشگاه پس از آشنایی دانشجویان با تحلیل سیگنال های گسسته، در ادامه پردازش های اولیه بر روی سیگنال های گفتار و تصویر انجام می گیرد و آمادگی لازم در دانشجویان برای پردازش اینگونه سیگنال ها بوجود می آید.

آین آزمایشگاه شامل آزمایش های زیر می باشد:

 • تحلیل سیگنال های گسسته در حوزه زمان
 • تحلیل سیگنال های گسسته در حوزه فرکانس
 • طراحی فیلترهای IIR
 • طراحی فیلترهای FIR
 • نمونه برداری از سیگنال های پیوسته و تغییر نرخ نمونه برداری سیگنال
 • مقدمه ای بر پردازش تصویر دیجیتال
 • فیلتر کردن تصویر و بهبود آن
 • آشنایی با سیگنال گفتار
 • فیلتر کردن و بهبود کیفیت گفتار
 • پیاده سازی مدولاسیون های دیجیتال

 

 دستور کار آزمایشگاه

  آزمایشگاه پردازش سیگنال های دیجیتال


 •   دکتر حسن فرسی-مهندس امیر سزاوار

آخرین ویرایش۰۷ آبان ۱۳۹۷