آزمایشگاه الکترونیک

تعداد بازدید:۲۹۱۷

دراین آزمایشگاه دانشجویان، جنبه های عملی و نرم افزاری  مفاهیم و کاربردهای دانش الکترونیک در طراحی وآزمایش مدارها و سیستم های الکترونیکی پایه را که به صورت تئوری در دروس الکترونیک 1و 2 فرا گرفته اند، مورد بررسی قرار می دهند.

  مطالبی که در این آزمایشگاه مطرح می شوند به شرح ذیل می باشد.

 •  آموزش نرم افزار تخصصی proteus 
 •  شناخت وکاربرد دیود( پیاده سازی مدارات یکسوساز)
 • شناخت وکاربرد دیود زنر( پیاده سازی مدار برش دهنده دو سطحی و رگولاتور زنری)
 •  شناخت تقویت کننده امیتر مشترک
 •  شناخت تقویت کننده بیس  مشترک
 •  شناخت تقویت کننده کلکتورمشترک
 • بررسی منحنی مشخصه های ترانزیستورهایFET
 • بررسی مدارات فیدبک
 • بررسی تقویت کننده های عملیاتی op-amp 
 • بررسی  کاربرد تقویت کننده های خطی
 • بررسی  کاربرد تقویت کننده های عملیاتی

 

 


 •    مسئول آزمایشگاه : مهندس محسن محبوب

 •   05632202049-468

 •   mahbob[at]birjand.ac.ir

 دستور کار آزمایشگاه

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۹۷