آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ

تعداد بازدید:۴۰۱۳

مطالبی که در این آزمایشگاه مطرح می شود عبارتند از:

 • تقویت کننده های کلاس A ,B ,AB ,C
 • پاسخ فرکانسی تقویت کننده امیتر مشترک، بیس مشترک
 • جبران فرکانسی با کاهش اثرمیلر در تقویت کننده های باند پهن 
 • بررسی پاسخ فرکانسی تقویت کننده با فیدبک
 • بررسی تقویت کننده های MOSFET و پاسخ فرکانسی تقویت کننده سورس مشترک
 • اندازه گیری مشخصات تقویت کننده های عملیاتی
 • پاسخ فرکانسی تقویت کننده های عملیاتی در حالت حلقه باز و حلقه بسته
 • کاربردهای غیرخطی تقویت کننده های عملیاتی، یکسوساز دقیق نیم موج و تمام موج، لگاریتم گیر و مقایسه کننده 
 • تقویت کننده باند باریک با مدار تانک
 • تقویت کننده باند پهن با استفاده از آرایش تفاضلی ترانزیستورها

 

 

  آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ


 •   مسئول آزمایشگاه : مهندس خسرو قلمی

 •   05632202049-500

دستور آزمایشگاه 

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۹۷