برگزاری نشست مشترک "اشتراک تجارب و راهکارهای آموزش الکترونیکی استان خراسان جنوبی و اردبیل"

۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۸ کد : ۱۲۵۲۸ اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۴۶

برگزاری نشست مشترک "اشتراک تجارب و راهکارهای آموزش الکترونیکی استان خراسان جنوبی و اردبیل"، چهارشنبه مورخ 1400/01/18 ساعت 8 الی 13، جهت شرکت در نشست مذکور به سامانه پویا مراجعه و ثبت نام بفرمایید.

فرم ثبت نام در نشست مشترک اشتراک تجارب و راه کار های آموزش الکترونیک ویژه اعضای هیئت علمی سایر دانشگاه های کشور (کلیک کنید)