آخرین مهلت دفاع از پایان نامه/رساله و تمدید سنوات تحصیلی

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه/رساله در ترم جاری تحصیلی (ترم دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱) و تمدید سنوات تحصیلی برای ترم بعد (ترم اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲)

۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۱:۱۴ کد : ۲۴۲۷۶ اطلاعیه
تعداد بازدید:۵۴۰۵
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه/رساله در ترم جاری تحصیلی (ترم دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱) و تمدید سنوات تحصیلی برای ترم بعد (ترم اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲)

احتراماً به استحضار دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند آخرین مهلت دفاع از پایان نامه/رساله در ترم جاری تحصیلی، سی و یکم شهریورماه است و درخواست مجوز دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد نهایتاً تا شانزدهم شهریورماه و درخواست مجوز دفاع رساله دکتری نهایتاً تا دهم شهریورماه باید در سامانه پویا/تحصیلات تکمیلی/درخواست های تحصیلات تکمیلی ثبت شود.

 دانشجویانی که موفق به دفاع از پایان نامه/رساله در ترم جاری نخواهند شد در صورت لزوم به تمدید سنوات مجاز تحصیلی، باید حداکثر تا قبل از شروع انتخاب واحد ترم اول سال تحصیلی 1403-1402 (هجدهم شهریورماه)، درخواست لازم زیر را در سامانه پویا/تحصیلات تکمیلی/درخواست های تحصیلات تکمیلی ثبت و پس از پیوست مستندات مورد نیاز، نسبت به ارسال آن اقدام نمایند:

دانشجویان کارشناسی ارشد:

درخواست تمدید ترم پنجم »»»»   "تمدید سنوات نیمسال پنجم"

(تذکر: دانشجویان کارشناسی ارشد که ترم جاری تحصیلی، سنوات ترم 4 آنها است حتماً باید تا قبل از شروع انتخاب واحد ترم اول 1403-1402 (یازدهم شهریور ماه)، پروپزال آنها به تصویب گروه و دانشکده رسانده شود و گرنه از ادامه تحصیل محروم خواهند شد.)

درخواست تمدید ترم ششم و به بعد »»»» "درخواست های کمیسیون موارد خاص"

دانشجویان دکتری:

درخواست تمدید ترم نهم   »»»»  "تمدید سنوات نیمسال نهم دانشجویان دکتری"

(تذکر: دانشجویان دکتری که ترم جاری تحصیلی، سنوات ترم 8 آنها است حتماً باید تا قبل از شروع انتخاب واحد ترم اول 1403-1402 (یازدهم شهریور ماه)، پروپزال آنها به تصویب گروه و دانشکده رسانده شود و گرنه از ادامه تحصیل محروم خواهند شد.)

درخواست تمدید ترم دهم   »»»» "تمدید سنوات نیمسال دهم-ترم 10- دانشجویان دکتری"

درخواست تمدید ترم یازدهم و به بعد   »»»»   "درخواست های کمیسیون موارد خاص"

لازم به ذکر است بعد از کامل شدن گردش کار درخواست ارائه شده، پیگیری لازم برای انتخاب واحد ترم اول 1403-1402 توسط دانشجو باید به انجام برسد در غیر این صورت وضعیت تحصیلی دانشجو عدم مراجعه خواهد بود.


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۴۰۲