اطلاعیه

یازدهم بهمن، آخرین مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در نیمسال اول ۹۷-۹۸
یازدهم بهمن، آخرین مهلت دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیمسال جاری

یازدهم بهمن، آخرین مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در نیمسال اول ۹۷-۹۸

آخرین مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در نیمسال اول ۹۷-۹۸، یازدهم بهمن ۹۷ است. بدیهی است دانشجویانی که تا تاریخ فوق موفق به دفاع از پایان نامه/رساله خود نشوند، لازم است تا نسبت به تمدید سنوات برای نیمسال دوم ۹۷-۹۸ اقدام فرمایند.

ادامه مطلب