راهنمای ثبت موضوع پارسا در سامانه نان

راهنمای ثبت موضوع پارسا در سامانه نان جهت جذب دانشجوی استادمحور و همچنین پارسای تقاضامحور

۲۲ مهر ۱۴۰۲ | ۰۹:۱۲ کد : ۲۵۳۷۳ اخبار اطلاعیه
تعداد بازدید:۹۶۱
راهنمای ثبت موضوع پارسا در سامانه نان جهت جذب دانشجوی استادمحور و همچنین پارسای تقاضامحور

احتراماً به اسـتحضار اعضای محترم هیئت علمی می رساند بخش ثبت پارسای سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) به آدرس https://parsa.nan.ac راه اندازی شده است. اساتید محترم می توانند با مراجعه به این سامانه، موضوع مورد نظر خود را برای پارسای دانشجویان تحصیلات تکمیلی از بین نیازهای ثبت شده در این سامانه انتخاب نمایند. در صورتی که موضوع مورد نظر در بین نیازهای ثبت شده در سامانه وجود نداشته باشد، اساتید محترم می توانند با ارائه مستندات، نیاز مورد نظر خود را نیز در سامانه ثبت نمایند. پس از بررسی تقاضای ثبت پارسا توسط دبیرخانه سامانه نان، گواهی ثبت موضوع پارسا از سامانه نان قابل دریافت خواهد بود. گواهی دریافتی مبنای جذب دانشجوی استادمحور و همچنین پارسای تقاضا محور است. درصورت تمایل به جذب دانشجوی استادمحور، استاد محترم باید گواهی دریافتی را برای طی مراحل متعاقب به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نماید. خواهشمند است در این خصوص براساس راهنمای تهیه شده و پیوست این خبر اقدام شود.


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۴۰۲