دستورالعمل برگزاری آزمون جامع دکتری (کتبی و شفاهی) به صورت الکترونیکی (مجازی)

۰۴ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۰ کد : ۹۵۲۷ اطلاعیه
تعداد بازدید:۹۷۶

 

آزمون جامع دوره دکتری (در نیمسال تابستان 99) در اکثر گروههای آموزشی پردیسها/دانشکدههای دانشگاه بیرجند با توجه به تصمیم و تایید شورای تحصیلات تکمیلی بصورت الکترونیکی (مجازی) با حضور دانشجویان در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه بیرجند برگزار خواهد شد. بهمنظور برگزاری هماهنگ و منسجم آزمون جامع در تمامی پردیسها/دانشکدههای دانشگاه بیرجند، آزمون جامع دکتری (کتبی و شفاهی) بصورت الکترونیک (مجازی) مطابق دستورالعمل زیر برگزار خواهد شد.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل