معرفی:

تعداد بازدید:۹۴۱۰

 

دوره تحصیلات تکمیلی:

دوره‌های تحصیلات تکمیلی (شامل دوره های کارشناسی ارشد و دکتری) که بعد از اتمام دوره کارشناسی شروع می‌شود با تلفیق آموزش و پژوهش (تحقیق) سعی در افزایش تخصص و کارایی در جهت توسعه تحصیل دانشجویان و تربیت نیروی انسانی کارآمد را به عهده دارد. در این مقاطع دانشجویان می تواند با انجام پژوهش (تحقیق) علاوه به گسترش دانش خود بپردازد، باعث می شود کشور به سمت توسعه، رشد اقتصادی و بالندگی سوق پیدا کند.

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی:

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بازوی اجرایی معاون آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است که زیر نظر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی قرار داشته و امور آموزشی و پژوهشی مربوط به دوره های کارشناسی ارشد و دکتری را بر عهده دارد. اهم رسالت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند شامل"مدیریت اجرای سیاست‌های کلی و مصوب وزارت و اجرای مقررات آموزشی براساس آیین‌نامه‌های وزارت و دانشگاه"، "گسترش کیفی و کمی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی" و "نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های آموزشی مرتبط در دانشکده‌ها و پردیس‌های دانشگاه" است که با انجام اقداماتی از جمله بهبود کیفی نظام آموزشی و ارتقای کیفیت دوره‌های آموزشی و پژوهشی در جهت تحقق آنها گام برمی‌دارد.

 

آخرین ویرایش۲۴ مرداد ۱۴۰۱