واحد توسعه و راهبری نرم افزار

تعداد بازدید:۴۳۵۹

شرح وظایف

 • مشاوره و امکان سنجی نیازهای نرم افزاری جدید یا ارتقا آنها در واحد های مختلف سازمان
 • راهبری یا پشتیبانی سیستم های نرم افزاری
 • طراحی، توسعه و پشتیبانی پروژه های نرم افزاری مورد نیاز سازمان
 • نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم های خریداری شده
 • تعامل با شرکت های طرف قرارداد
 • ارائه آموزش های لازم برای نرم افزارهای نصب شده در داخل سازمان
 • طراحی و پیاده سازی برخی نرم افزارهای کاربردی

همکاران واحد توسعه و راهبری نرم افزار

اعظم خیرآبادی

  اعظم خیرآبادی

پشتیبانی اتوماسیون اداری,مسئول اینترنت


 •   ساختمان فناوری اطلاعات

 •   واحد توسعه نرم افزار

 •   31022931

 •   az.khairabadi[at]birjand.ac.ir

زهرا اخلاقی راد

  زهرا اخلاقی راد

پشتیبانی اتوماسیون اداری


 •   ساختمان فناوری اطلاعات

 •   واحد توسعه نرم افزار

 •   31022932

 •   z.akhlaghirad[at]birjand.ac.ir

کاظم آرمین

  کاظم آرمین

مسئول سایت - مسئول سامانه اطلاعات اساتید


 •   ساختمان فناوری اطلاعات

 •   واحد توسعه نرم افزار

 •   31022933

 •   armin[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۱۳ مرداد ۱۳۹۹