سامانه پشتیبانی فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۹۱۰۱

سامانه پشتیبانی فناوری اطلاعات (HelpDesk)  جهت تسریع و تسهیل ارتباط کارمندان و اعضای هیات علمی با واحد پشتیبانی فناوری اطلاعات توسط تیم توسعه نرم افزار، طراحی و پیاده سازی شده است. از مزایای این سامانه، کاهش تماس های تلفنی با مجموعه فناوری اطلاعات، امکان مراجعه کاربران به سوابق درخواست های قبلی و  امکان مانیتورینگ و نظارت مدیر مجموعه بر فعالیت تیم پشتیبانی می باشد. 

در حال حاضر امکان استفاده از این سامانه برای  تمامی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه از طریق آدرس ticket.birjand.ac.ir فراهم می باشد.

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۴۰۱