تصویب پرداخت حق بهره وری (پرداخت مبتنی بر عملکرد) و همچنین ساماندهی پرداخت اضافه کار در جلسه هیات رئیسه مورخ ۹۷/۰۹/۱۹ دانشگاه

۱۸ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۳۹ کد : ۱۰۵۶ اخبار
تعداد بازدید:۵۷۵

در این جلسه مدیر برنامه،بودجه وتشکیلات دانشگاه در خصوص تعیین شاخص های بهره وری(پرداخت مبتنی بر عملکرد) و نحوه توزیع سهم هر واحد توضیحاتی به هیات رئیسه محترم دانشگاه ارائه نمودند و پس از بحث و بررسی شاخص ها، دستورالعمل و نحوه اختصاص اعتبار به هر واحد به تصویب رسید و مقرر شد مدیریت پرداخت حق بهره وری در اختیار مدیران واحدها قرار گیرد.

همچنین در این جلسه مقرر گردید سقف اعتبار اضافه کار هر نیرو در واحدهای مشخص و پرداخت بر اساس ساعت مجاز حضور همکاران صورت پذیرد.

لازم به توضیح می باشد که مقرر شد حق بهره وری 6 ماهه همکاران در اولین فرصت پرداخت گردد.