برگزاری جلسه نظام پیشنهادات دانشگاه

۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۴ کد : ۱۴۳۶۱ اخبار اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۷۲
برگزاری جلسه نظام پیشنهادات دانشگاه

جلسه نظام پیشنهادات دانشگاه در تاریخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۱ به صورت مجازی در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه با حضور اعضای حقوقی و حقیقی برگزار شد.
در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر خراشادی زاده رئیس کمیته نظام پیشنهادات در مورد موافقت هیأت رئیسه محترم دانشگاه برای دو برابر کردن پاداش امتیاز ها خبر دادند و همچنین پیشنهادهایی که در کمیته نظام پیشنهادات امتیازی کسب کرده‌اند بعد از موافقت هیأت رئیسه برای اجرا به واحد‌های مرتبط ارجاع داده خواهد شد.
در ادامه به بررسی و داوری برخی از پیشنهادات پرداخته شد.