برگزاری کارگاه رهبری تحول در سازمان‌ها جلسه دوم ( از سری دوره‌های بهبود مدیریت)

۲۲ دی ۱۴۰۰ | ۱۳:۱۹ کد : ۱۶۶۳۴ اخبار اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۲۲
برگزاری کارگاه رهبری تحول در سازمان‌ها جلسه دوم ( از سری دوره‌های بهبود مدیریت)

آخرین جلسه کارگاه رهبری تحول در سازمان‌ها از سری دوره‌های بهبود مدیریت، که توسط مدیریت محترم آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی در چهارشنبه به مدت2 ساعت در مورخ 1400/10/22 برگزارگردید که در این دوره مدیران میانی و پایه دانشگاه شرکت داشتند این کارگاه توسط استاد محترم جناب آقای دکتر محمدی به صورت مجازی برگزار گردید که در ادامه تعاریف مربوط به سازمان‌ها، به نحوه مدیریت و رهبری در سازمان‌ها، رهبری تحول در سازمان‌ها و جایگاهی که  می‌تواند تحول در بهبود فرایند سازمانی دارد اشاره شد و در ادامه به بررسی انواع تحول سازمانی و تغییر از دیدگاه اندیشمندان و مقایسه تطبیقی فرایند بهبود و تغییر و تحول سازمانی پرداختند.