برگزاری جلسه نظام پیشنهاد ها در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۰ کد : ۲۳۱۱۱ اخبار اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۷۴

 جلسه نظام پیشنهادها دانشگاه در تاریخ 21 اسفندماه 1401 به صورت حضوری در سالن جلسات مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با حضور اعضای حقوقی و حقیقی برگزار شد و به بررسی  تعدادی از پیشنهادهای واصله درسامانه نظام پیشنهادها پرداخته شد.

 نتیجه  پیشنهادها در سامانه نظام پیشنهادها دانشگاه ثبت و قابل پیگیری می باشد.

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۴۰۱