برگزاری آخرین جلسه نظام پیشنهاد ها در سال ۱۴۰۱

۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۳:۴۹ کد : ۲۳۱۵۵ اخبار اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۴۲

جلسه نظام پیشنهادها دانشگاه در تاریخ 23 اسفندماه 1401 به صورت حضوری در سالن جلسات مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با حضور اعضای حقوقی و حقیقی برگزار شد و به بررسی  تعدادی از پیشنهادهای واصله درسامانه نظام پیشنهادها پرداخته شد.

 نتیجه  پیشنهادها در سامانه نظام پیشنهادها دانشگاه ثبت و قابل پیگیری می باشد.

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۴۰۱