برگزاری اولین جلسه کمیته نظام پیشنهادات در سال ۱۳۹۸

۲۵ آذر ۱۳۹۸ | ۰۷:۱۴ کد : ۶۰۱۰ اخبار اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۲۴
برگزاری اولین جلسه کمیته نظام پیشنهادات در سال ۱۳۹۸

اولین جلسه کمیته نظام پیشنهادات سال 98 روز چهارشنبه تاریخ 20/9/98 در محل اتاق معاونت محترم اداری مالی با حضور  افراد زیر (اعضای کمیته نظام پیشنهادات ) برگزار شد.

آقای دکتر محمد خراشادیزاده مدیر محترم برنامه، بودجه و تشکیلات و رئیس کمیته نظام پیشنهادات

خانم منیره رضائی به نیابت از آقای دکتر حمیدرضا نیلی­ثانی مدیر محترم نظارت و ارزیابی دانشگاه و عضو ثابت کمیته

آقای دکتر حمزه نخعی مطلق مدیر محترم امور اداری و پشتیبانی دانشگاه و عضو ثابت کمیته

آقای یاسین بهروزی دبیرمحترم کمیته

خانم بتول شاعر مسئول محترم دبیرخانه کمیته

آقای سیف الهی به نیابت از آقای سید حامد حمیدزاده نماینده محترم معاونت فرهنگی و اجتماعی

خانم سکینه راستگو نماینده محترم شورای صنفی کارکنان                    

آقای علی سطوتی  نماینده محترم معاونت اداری و مالی                

سرکار خانم مریم شیدفر نماینده محترم معاونت پژوهشی و فناوری       

آقای محمد رضوان نیا نماینده محترم معاونت آموزشی    

                       

در ابتدای جلسه از آقای محمدعلی خالدی رئیس  و دبیر محترم  قبلی کمیته تقدیر شد و در ادامه پیرامون اصلاح آیین نامه، راه‌اندازی سامانه نظام پیشنهادات، بذر پیشنهاد، زمان برگزاری جلسات آتی و روش کار با توجه به نبود سامانه و شرایط موجود و همچنین خبرنامه نظام پیشنهادات تبادل نظر شد.

همچنین تعداد 12 پیشنهاد از کل پیشنهادات واصله به دبیرخانه نظام پیشنهادات در سال جاری کارشناسی شد و مابقی پیشنهادات درجلسه آتی کمیته نظام پیشنهادات بررسی می شوند.